click to Enter

 • Hình ảnh
 • Video

Hình ảnh

Thư viện ảnh tập hợp vẻ đẹp hấp dẫn trong một năm của Sapporo – thành phố được thế giới khao khát. Hãy thưởng ngoạn phong cảnh của Sapporo mà du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp khác nhau qua các mùa.

 • Tháng 1

 • Tháng 2

 • Tháng 3

 • Tháng 4

 • Tháng 5

 • Tháng 6

 • Tháng 7

 • Tháng 8

 • Tháng 9

 • Tháng 10

 • Tháng 11

 • Tháng 12

Đoạn mở đầu

Đông Nhi tại SapporoA charming city where urban functions and nature exist in harmony

Stress-free life

Inexpensive rent

Food in Sapporo and Hokkaido

Japanese without a strong accent